Chłopiec (παις pais)

Oto mój chłopiec, którego wybrałem, mój Umiłowany, w którym cała moja istota znalazła upodobanie. Położę na Nim mojego Ducha i ogłosi narodom sąd. (Mt 12,18)

ἰδοὺ ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ.

Powyższe słowa można skomentować rymem: “Nie siedź bezczynnie mały chłopczyku, czeka cię w życiu zadań bez liku”. Użyte tu słowo “pais” jest tłumaczone słowem “sługa”, ale dosłownie znaczy: “dziecko, chłopiec, dziewczynka”. Jeśli mamy w sobie trochę uzasadnionej odwagi, przeczytajmy dzisiaj to zdanie w zastosowaniu do siebie.

Komentarz