Mówić (λαλέω laleō)

Gdy On mówił tłumom oto Matka i bracia Jego stali na zewnątrz szukali Go aby rozmawiać. (Mt 12, 46)

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι.

Podstawową formą kontaktu jest rozmowa. Nauczyliśmy się mówić dlatego, że inni do nas mówili. Być może pierwsze słowa wypowiedziane to mama, tata.

Słowo Boże też nas uczy mówić, rozmawiać i żyć tym, czego pragnie Ojciec – Abba.

Komentarz