Pułapka/przeszkoda (σκάνδαλον skandalon)

Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. (Mt 16,23)

ὁ δὲ στραφεὶς εἶπεν τῷ Πέτρῳ ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων.

Skandale potrafią być najróżniejsze. Najczęściej dotyczą sfery moralnej, a na pewno obyczajowej. Dość przypomnieć dialog pomiędzy Żorżem Ponimirskim, a Nikodem Dyzmą:
To skandal!
— Dlaczego skandal?
— Jak mogła hrabianka Ponimirska wyjść za takiego gbura i chama, za człowieka tak gminnego jak pan? Panie… panie… no ?Jakże panu?
Warto jednak zwrócić uwagę na to, że samo słowo skandal jest trochę innego znaczenia niż zgorszenie. σκάνδαλον ma dość szeroki zakres pojęciowy, od pułapki po przeszkodę. Tak na dobrą sprawę, może się okazać, że istotne skandale nie opierają się na drugiej części Dekalogu, ale na pierwszym Przykazaniu. Największym skandalem jest stanięcie Panu Bogu na drodze Jego działania. Dzisiaj… po prostu pozwól Mu działać.

Komentarz