Wchodzić (εἰσέρχομαι eiserchomai)

Jeśli zaś chcesz w życie wejść, zachowuj przykazania. (Mt 19,17b)

εἰ δὲ θέλεις εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, τήρησον τὰς ἐντολάς.

W Ewangelii św. Mateusza znajdziemy kilka miejsc, gdzie Pan Jezus mówi o wchodzeniu do Królestwa Bożego (Mt 5,20), do radości Pana (Mt 25,21), do izdebki (Mt 6,6), przez ciasną bramę (Mt 7,13). Kontekst wskazuje na przejście od tego, co zewnętrzne, do tego, co w centrum, od zgiełku, do ciszy i intymności z Bogiem, od samotności do wspólnoty.

Zwykle w dostępnych tłumaczeniach słyszymy o “osiągnięciu życia”. Tekst oryginalny mówi coś bardzo inspirującego, gdyż nie chodzi już tylko o samo posiadanie, lecz o zanurzenie się w Życie Boga, by Ono stało się środowiskiem, oddechem, domem, radością.

Czasem, gdy ktoś nam proponuje jakieś zaangażowanie, odpowiadamy: “Wchodzę w to!!!”. Może właśnie o to chodzi dziś z Ewangelią. Panie Jezu, wchodzę w to!

Komentarz