Palcem ruszyć (κινέω δάκτυλος kineō daktylos)

Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. (Mt 23,4)

δεσμεύουσιν δὲ φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς ὤμους τῶν ἀνθρώπων αὐτοὶ δὲ τῷ δακτύλῳ αὐτῶν οὐ θέλουσιν κινῆσαι αὐτά.

* W restauracji, przy stoliku, siedziały dwie pary. Jeden z mężczyzn mówił chętnie i dużo. W pewnym momencie skomentowała to jego zdenerwowana żona: “Ach, zawsze tylko teoria, teoria i teoria”. Prawdopodobnie brakowało przysłowiowego ruszenia palcem.
Ale nawet, kiedy teoria jest dobra, jak to mamy w dzisiejszej Ewangelii, można postępować niezgodnie z prawdą, a nawet wbrew niej. Prawda życia wyraża się we wprowadzeniu słowa w czyn. Po przeczytaniu tego tekstu, przyszedł czas, aby ruszyć palcem.

Komentarz