Stanąć przy (ἐφίστημι efistemi)

καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίµησεν τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆµα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.

On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. Łk 4,39

Oczywiście podmiotem w drugim zdaniu jest teściowa, nie gorączkaXD. Jezus staje nad chorą i św. Łukasz używa tutaj słowa efistemi, co się tłumaczy jako “stanąć przy kimś” – od niego pochodzi słówko nauczyciel, epistates (używane tylko przez św. Łukasza) oznaczające tego, który jest na czele, który jest przywódcą. Chrystus staje nad chorą z autorytetem i władzą i podobnie jak przy egzorcyzmie, rozkazuje chorobie ustąpić. Epistates (Nauczyciel) staje przy mnie (efistemi) jako Obrońca.

Komentarz