Towarzyszyć (ἀκολουθέω akoloutheo)

Potem wyciągnęli łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. (Łk 5,11)

καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Dziś w Ewangelii słyszymy jeden z opisów powołania pierwszych uczniów. Jeśli zestawimy relację wg św. Marka i wersję Łukaszową, to widzimy dość znaczne różnice. Również samo wezwanie Jezusa jest troszeczkę inne. W Ewangelii Marka czytamy: καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων [Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi] (Mk 1,17). Zawołanie ὀπίσω μου jest jak najbardziej dosłowne, czyli, by iść za kimś, kto jest przewodnikiem. Natomiast ἠκολούθησαν (forma od ἀκολουθέω) zakłada raczej towarzyszenie. Pan Jezus, w pierwszym wezwaniu skierowanym do każdego człowieka, zaprasza do najprostszej rzeczy na świecie… do tego, by z Nim być. Wszystko inne przychodzi z czasem. Znajdź dzisiaj chwilę na to, by usiąść i po prostu być z Chrystusem.

Komentarz