Łaska (χάρις charis)

καὶ ἐὰν δανίσητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν;


A jeżeli tylko tym pożyczacie, od których spodziewacie się zwrotu, jakiej wdzięczności możecie się spodziewać? Łk 6,34a

Dzisiejsze słowa Jezusa są niezwykle radykalne. To chyba jedno z największych wezwań naszego Pana do miłosierdzia. Trzykrotnie pojawia się stwierdzenie ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; (jakiej wdzięczności możecie się spodziewać?), będące jakby wyrzutem, że uczniowie Chrystusa są nieporadni w porządku miłości. W wersetach od 32. do 34. następuje też gradacja, od bezinteresownej miłości, aż do pożyczki opierającej się na sprawiedliwości. Chrystus stawiając tak wysokie wymagania, jednocześnie wskazuje, kto jest największym Dawcą łaski (χάρις). Stosując dzisiejsze wskazania Zbawiciela, może się okazać, że wyzbywając się wszelkich interesów w relacjach, stajemy się naprawdę wolni.

źródło:pixabay.com

Komentarz