Zwołać (συγκαλέω synkaleo)

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. (Łk 9,1)

Συγκαλεσάμενος δὲ τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια καὶ νόσους θεραπεύειν

Jezus kolejny raz zwołuje swoich apostołów i oddziela ich od reszty uczniów. Oni idą z mocą (δύναμις) i autorytetem (ἐξουσία) Nauczyciela. Najważniejsze jest to, żeby byli blisko Niego. Zwołani skupiają się na Chrystusie. Zanim pójdą z misją, są wyposażeni we wszystko, co jest potrzebne. Wszędzie, gdzie są posłani mają tę samą moc i autorytet, co Nauczyciel (por. Łk 4, 14).

Komentarz