Jedno Słowo

Podziel się słowem,

aby pomnożyć radość

Stawać się (γίνομαι ginomai)

Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkim, co się działo, i niepokoił się, bo niektórzy mówili, że Jan powstał z martwych. (Łk 9,7)

Ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης ὁ τετραάρχης τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων ὅτι Ἰωάννης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν.

Dzisiejsza Ewangelia może zaskakiwać różnorodnością tłumaczeń. Czwarte wydanie Biblii Tysiąclecia od razu sugeruje o wydarzeniach, o których pisze św. Łukasz (posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa). Natomiast tekst oryginalny zostawia prosty komunikat, że: Herod usłyszał o wszystkim, co się działo. Słowo γίνομαι już zawiera w sobie działanie jakiejś nowości, ponieważ sugeruje zmianę kondycji, stanu lub miejsca. Można powiedzieć, że na Herodzie spełniają się słowa proroka Izajasza: tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed Nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego (Iz 52,15). Z tą jednak różnicą, że Herod nie pojął, o Kim słyszał wielkie rzeczy. Działanie Boga jest na tyle niezwykłe, że zawsze odbywa się na wielu płaszczyznach. Można by rzec, że niejednokrotnie podskórnie czujemy, iż dokonuje się coś niecodziennego. Dobrze jest nam dziś wspomnieć te momenty, w których Boska interwencja nie pozostawiała złudzeń. Te chwile mogą być przydatne, gdy pojawi się przygnębienie, bądź zwątpienie.

źródło: pixabay.com

Komentarz

%d