Być wydanym (παραδίδοσθαι paradisostai)

Weźcie wy sobie dobrze do serca (do uszu waszych) te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. (Łk 9,44)

θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους· ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων.

Pan Jezus wie, że będzie przekazany, dostarczony, wydany w ręce ludzi, czyli poddany cierpieniu, męce i zabiciu. Wydanie w ręce ludzi oznacza cierpienie i śmierć. Jak straszne są ludzkie ręce. A jednak Jezus godzi się na to wydanie, aby tym sposobem dostać się się do serca człowieka. Człowieka szanuje Bóg, troszczy się o niego przyroda, tylko człowiek jest wrogiem samego siebie, bo czym można wytłumaczyć ten złowieszczy atak na “najpiękniejszego z synów ludzkich”? Ta rzeczywistość trwa ciągle. Uświadamiają to znane nam słowa: “Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje, które za was będzie wydane”. Swoim wydaniem się w nasze rece, Jezus śpieszy nam na ratunek.

Komentarz