Cieszyć się (χαίρω chairō)

Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w Niebie. (Łk 10,20)

πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται, χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Chaire (χαιρε), raduj się, ciesz się – w taki sposób Gabriel pozdrowił Maryję. Są różne powody radości. Największą radością jest bycie razem z Bogiem. Jest tylko jeden warunek. Trzeba o tym pamiętać. Pomaga nam w tym świadomość faktu naszego istnienia w Bożych spisach jeszcze przed stworzeniem świata. Radość płynie z prawdy, że Bóg nie przestał interesować się człowiekiem tu, na ziemi. A wybiegając myślą do przodu radość odnajdujemy w słowach: Raz się narodziliśmy i już nigdy nie umrzemy.

Komentarz