Poprawnie (ὀρθῶς orthōs)

Powiedział mu: Poprawnie rozsądziłeś, to czyń i żyć będziesz. (Łk 10,28)

εἶπεν δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.

Uczony w Prawie dobrze umiał czytać, a nawet odczytywać Słowo Boże. Umiał połączyć Księgi Powtórzonego Prawa z Księgą Kapłańską. Potrzebował jednak czegoś więcej: “To czyń”. I tu dopiero odsłania się “ortopraksja” – działanie zmotywowane Miłością i Miłosierdziem. Nie wystarczy sama “ortografia”, choć jest bardzo pomocna i cenna. Potrzeba do niej dolać oliwy i wina – łagodności i mądrości.

Komentarz