Siedzieć przy (παρακαθέζομαι parakathedzomai)

Tej była siostra zwana Marią, która usiadłszy przy stopach Pana, słuchała słowa Jego. (Łk 10,39)

καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ, ἣ καὶ παρακαθεσθεῖσα πρὸς τοὺς πόδας τοῦ κυρίου ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ.

Wybrane dziś jedno słowo w sumie jest utworzone z trzech: para – kata – hedzomai. Nie wnikając jednak w samą gramatykę, da się wyczuć, że chodzi o celowe i świadome zatrzymanie. Maria dokonuje wyboru. Nie siedzi przy nogach Pana ze zmęczenia, z braku innego miejsca, lecz z pragnienia bliskości i dobrego słuchania. Słowo Jezusa ją przenika, nasyca, daje udział w mocy i radości Ewangelii. Nikt jej tego nie zabierze. Nawet jeśli, to tylko na trzy dni.

Komentarz