Wyrzucać (ἐκβάλλω ekballō)

Jeśli zaś Ja w Belzebubie wyrzucam demony, synowie wasi w kim wyrzucają? Dlatego oni waszymi sędziami będą. (Łk 11,19)

εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται.

To jedyna słuszna i skuteczna strategia wobec demonów – wyrzucać. Kiedy zjawia się w progu domu jak wąż, który próbuje się wśliznąć, trzeba, w imię Jezusa Chrystusa go wypędzić. Mocą Jego Imienia dokonuje się zwycięstwo. Uczeń Chrystusa nie czyni tego własną siłą, mądrością. Gdyby zaczął dyskutować z demonem już jest na przegranej pozycji.

W Kościele są ustanawiani i posyłani władzą pasterską Chrystusa egzorcyści. Im powierzona jest posługa rozeznania i modlitwy nad człowiekiem nękanym, opętanym przez demony. Wspierajmy tych kapłanów naszą modlitwą i postem.

Medalik św. Benedykta

Komentarz