Nawoływanie (κήρυγμα kērygma)

Mężowie Niniwy powstaną na sądzie nad pokoleniem tym i osądzą je, gdyż nawrócili się w nawoływaniu Jonasza, a oto większe od Jonasza tutaj. (Łk 11,32)

ἄνδρες Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Jonasz miał swoje problemy z przyjęciem misji proroka, a jednak stał się ostatecznie znakiem. Poszedł do Niniwy nie z własnym pomysłem, nie z wymyśloną przez siebie strategią duszpasterską. Nie miał programu “misji parafialnych” i kolejnych kursów “Alfa”. Miał “tylko” Słowo Boga wzywające do nawrócenia. Ono przemienia ludzkie serca. Trzy dni budziło Niniwitów do nowego życia.

Tu i teraz jest większy od Jonasza. W tych ostatecznych czasach Bóg przemówił do nas przez Syna. (zob. Hbr 1, 1-2)

Komentarz