Wewnątrz (ἔσωθεν esōthen)

Nierozumni, czyż Ten, który uczynił to, co zewnętrzne, nie uczynił tego, co wewnątrz? (Łk 11,40)

ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν;

Dzieła Boże nie mają braku, są kompletne. Mają swoją warstwę widzialną i wewnętrzny sens, cel. Tak jest ze wszystkim, co nas otacza, począwszy od kropli wody, aż po samego człowieka. To “wnętrze” nadaje pełną wartość postrzeganych rzeczy. Odsłania prawdziwe znaczenie w hierarchii wartości.

Bóg obdarzył nas intelektem, (łac. intelectus – intus legere tzn. wewnątrz czytać), aby odkrywać te Boskie skarby: piękno, dobro, błogosławieństwo itd. Dlatego dziś Pan Jezus napomina: “O nierozumni…”! Inaczej mówiąc, “używajcie myślenia”, gdy patrzycie na świat, na ludzi, na siebie. Wszystko ma swoje “wewnątrz”.

Komentarz