Wyznaczyć (ἀναδείκνυμι anadeiknymi)

Po tym wyznaczył Pan innych, siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed obliczem Jego do wszystkich miast i miejsc, do których miał sam przyjść. (Łk 10,1)

μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι.

Pan Jezus rozszerza swój wybór. Wcześniej wybrał Dwunastu spośród grona uczniów. Teraz wyznacza 72 i czyni ich żniwiarzami. Posyła ich po dwóch, aby nieśli Jego obecność między sobą, aby byli znakiem miłości wzajemnej, aby byli w przyjaźni, która jest wielkim dobrem dla Kościoła.

Sam akt wyznaczenia wiąże się nie tylko z nadaniem zadania, ale przede wszystkim z zaproszeniem do wejścia w pragnienia Jezusa. A one są wielkie. Świadczy o tym Jego zamiar odwiedzenia wszystkich miast i miejsc.

Dziś mnie wprowadza w Swoje pragnienia, abym wniósł Ewangelię w każde spotkanie, zadanie, miejsce, które mają się wydarzyć.

Komentarz