Natychmiast (παραχρῆμα parachrēma)

I położył na nią ręce i natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. (Łk 13,13)

καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.

Przysłówek “natychmiast” w tej wersji występuje w Nowym Testamencie 18 razy. Większość lokalizacji związana jest z uzdrowieniami. Najczęściej w Ewangelii św. Łukasza. Niezwłoczny skutek wskazuje na dwie sprawy: realne działanie Boga, a po drugie: na żywą wiarę osób zaangażowanych w spotkanie z Panem Jezusem.

Jezus wypatrzył kobietę w synagodze, w pewnej wspólnocie. Sam rozpoznał jej stan, jej “uwiązanie” w niemocy. Uzdrowienie dzieje się w mocy słowa i gestu, bez zwłoki, wątpliwości i dywagacji. “Jesteś wolna…”

Komentarz