Wyrzec się (ἀποτάσσω apotassō)

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być Moim uczniem. (Łk 14,33)

οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑµῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί µου µαθητής.

Wyrzec się tego, co posiadam, to tak naprawdę stwierdzić, że wszystko, co mam dobrego w życiu, pochodzi od Niego. Nie jest to więc wyrzeczenie w stylu: „mam dużo dóbr i teraz to wszystko muszę oddać, bo Bóg tak każe”. To stanięcie w prawdzie, że dobro, jakie jest moim udziałem, jest z Jego łaski.

pixabay.com

Komentarz