Ten, ów (οὗτος hutos)

Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. (Łk 15,2)

καὶ διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς λέγοντες ὅτι Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς.

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z nie lada skandalem. Tryptyk miłosierdzia zostaje rozbity, choć 15. rozdział pierwszego tomu dzieła Łukasza, nie powinien być rozdzielany. Cóż… Już na samym początku jesteśmy świadkami, jak faryzeusze i uczeni w Piśmie z pogardą i złością odnoszą się do Jezusa. Objawia się to w stwierdzeniu: Οὗτος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται καὶ συνεσθίει αὐτοῖς (Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi). Podobną wypowiedź znajdujemy pod koniec rozdziału, gdy starszy syn mówi o swoim bracie: ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν σιτευτὸν μόσχον (A gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste cielę). Zaimek wskazujący οὗτος (ten, ów) jest dziś wykorzystany, aby oburzyć się, jednocześnie okazując pogardę. Zarówno antagoniści Jezusa, jak i brat z przypowieści, używają go z wielkim wyrzutem. Może w końcu trzeba nam uznać mądrość Bożą, że On kocha grzeszników i nie ma pogardy dla żadnego, absolutnie żadnego, człowieka, a Jego myśli, nie są myślami naszymi?

źródło: pixabay.com

Komentarz