Dodawać (προστίθημι prostithēmi)

I powiedzieli uczniowie Panu: Dodaj nam wiary. (Łk 17,5)

καὶ εἶπαν οἱ ἀπόστολοι τῷ κυρίῳ· πρόσθες ἡμῖν πίστιν.

Prośba uczniów pojawia się w kontekście przebaczenia. Słuchając o siedmiokrotnym przebaczaniu temu, kto nawraca się, widzą, że po ludzku już dawno by stracili cierpliwość. Stąd proszą o łaskę wiary. Proszą, by On sam w nich ukształtował serce miłosierne. Proszą, aby On w nich mieszkał i był źródłem. Pan może dodać do pierwszego ziarna wiary kolejne, ale potrzebuje gleby. Jest nią moja wierność i wytrwanie w modlitwie. Może dziś, siedem razy poproszę o przymnożenie mi wiary.

Komentarz