W was (ἐντὸς ὑμῶν entos hymon)

Nie będą mówili: Jest tutaj, albo: Jest tam. Królestwo Boże jest bowiem w was. (Łk 17,21)

οὐδὲ ἐροῦσιν· Ἰδοὺ ὧδε ἤ· Ἐκεῖ· ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν.

Było już wiele prób zbudowania raju na ziemi i jakoś zawsze historia pokazywała, że to Bóg jest Bogiem, a człowiek nigdy na Jego miejsce nie wejdzie. Chrystus dziś nam każe poszukiwać Królestwa w nas ἐντὸς ὑμῶν (entos hymon – w was). Tak jak każdą zmianę należy zaczynać od siebie, tak poszukiwanie łaski również.

źródło: pixabay.com

Komentarz