Modlić się (προσεύχομαι proseuchomai)

Opowiadał im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. (Łk 18,1)

Ἔλεγεν δὲ παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ μὴ ἐγκακεῖν.

Modlić się to znaczy błagać, prosić. Modlić się to wznieść myśl, oczy i ręce w górę, ku Bogu. W kopule rzymskiej świątyni, w Panteonie, jest otwór o średnicy 7,9 metra, niczym nie przykryty. Pozwala on spojrzeć w niebo i jego piękno, przedrzeć się przez zamknięte sklepienie ku nieograniczonej przestrzeni, daje światło, oświetla i oświeca człowieka, spuszcza życiodajne krople wody, deszcz łaski, na modlące się dłonie i obmywa oczy. Nieustannie.

Komentarz