Szukać (ζητέω dzēteō)

Szukał zobaczyć Jezusa, kto to jest, i nie mógł z powodu tłumu, gdyż wzrostem mały był. (Łk 19,3)

καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.

Z kontekstu gramatycznego wynika, że Zacheusz szukał Jezusa w sposób przedłużony. W tym stanie trwał aż do momentu spotkania. Z kontekstu narracyjnego, natomiast, wynika, że Jezus też szukał Zacheusza. Sam spojrzał w górę, by spotkać się najpierw wzrokiem z tym pomysłowym człowiekiem, który pod warstwą opinii i funkcji celnika nosił w sobie piękną szlachetność. Gdy już znalazł Pana, to wewnętrzne dobro w jednej chwili eksplodowało radością i hojnością serca.

Szukajcie, a znajdziecie. (Mt 7,7)

Komentarz