Dodać/wyprodukować (προσεργάζομαι prosergadzomai)

παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων· κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς.

Stawił się więc pierwszy i rzekł: “Panie, twoja mina wyprodukowała dziesięć min”. Łk 19,16

Dzisiejsze słówko występuje tylko ten jeden raz w całym Piśmie Świętym. Oznacza ono: wyprodukować, dodać, pomnożyć, przysporzyć. Pierwszy sługa osiągnął ogromny zysk i ciekawe, że wyraża się w taki sposób, jakby to sama mina dokonała tego przychodu. Nie mówi o włożonej przez siebie pracy. Podobnie jest w życiu duchowym, bo skarb, który daje nam Pan, nie pochodzi z nas (por. 2 Kor 4,7). To, co dobrego osiągamy jest z Jego łaski. Jego dar, jeśli tylko chcę, jest wstanie pomnożyć się we mnie “dziesięciokrotnie”.

pixabay.com

Komentarz