Włos (θρὶξ thriks)

I włos z głowy waszej nie straci się. Łk 21,18

καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑµῶν οὐ µὴ ἀπόληται.

Jezus kończy optymistycznie zapowiedzi prześladowań uczniów, nie zginie im włos z głowy. I można by się spierać, czy ta wypowiedź nie stoi w sprzeczności z poprzednią o tym, że niektórzy uczniowie zginą. Nie chodzi w tym zdaniu o zapewnienie nietykalności uczniów podczas głoszenia, ale o zapewnieniu ciągłej opieki Boga i tego, że będzie On bronił ich największego skarbu, czyli zbawienia. Choć ze względu na wierność słowu tracą życie tu na ziemi, to jednak, paradoksalnie, osiągają nowe życie, życie wieczne.

Komentarz