Góra (ὄρος oros)

Καὶ µεταßὰς ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἀναßὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ.

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. Mt 15, 29

U Mateusza góra to uprzywilejowane miejsce pojawiania się Chrystusa. Z nich nauczał tłumy (por. 5, 1nn), leczył i cudownie rozmnożył chleb (por. 15, 29), na górze dokonało się Przemienienie (por. 17, 1nn) i pokonanie zła (por. 4, 8; 27, 33nn), uczniowie dostali Jezusowy nakaz głoszenia (por. 28, 16nn). Nie ma ich konkretnych nazw, żeby majestatu, glorii i nauczania nie wiązać z jakimś konkretnym miejscem, ale z osobą Jezusa.

pixabay.com

Komentarz