Idąc zaś głoście (πορεύομαι poreuomai)

Idźcie i głoście: Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. (Mt 10,7)

πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Jeśli nie ruszymy się z miejsca, nic ciekawego się nie wydarzy. Jeżeli w sercu nie zrodzi się myśl, a z naszych ust nie popłynie słowo, pozostanie głucha pustka. Ludzie lubią słuchać, dowiedzieć się więcej, czegoś nowego. Choć słuchamy różnych informacji, to jednak najbardziej cieszymy się z dobrych wiadomości. Właśnie do dobrych spraw należy umiejętność widzenia Królestwa Bożego w nas i wokół nas. Dobrą przysługą jest zauważenie piękna, dobra, talentów, szans u innych ludzi i towarzyszenie w ich pomnażaniu i rozwoju. Lenistwo myśli, ust i nóg prowadzi nas donikąd. Więc idźmy i głośmy!

Komentarz