Radość (שִׂמְחָה śimḥâ)

Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła Swej chwały z właściwą Sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. (Ba 5,9)

Radość – w dzisiejszej liturgii II Niedzieli Adwentu dominuje słowo radość, które występuje zarówno w pierwszym czytaniu z Księgi proroka Barucha (Ba 5,9), jak i w Psalmie (Ps 126,3). Psalm ten dla wyrażenia radości posługuje się dwoma rdzeniami rnn i śmḥ. Od rdzenia śmḥ pochodzi rzeczownik radość שִׂמְחָה – śimḥâ, który występuje prawie we wszystkich księgach Starego Testamentu i oprócz radości oznacza również wesołość i radosne świętowanie.

O ile שִׂמְחָה – śimḥâ mówi wprost o radości, drugi termin (רִנָּה rinnâ) jest bardziej złożony w swym znaczeniu i to właśnie on użyty jest przez psalmistę aż trzy razy: … a język wołał pełen radości (w. 2), kto we łzach sieje, żąć będzie w radości (w. 5) i … idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy (w. 6). Łatwo możemy zauważyć, że na sześć wersetów aż w trzech występuje słowo רִנָּה rinnâ. Termin ten w swym podstawowym znaczeniu wskazuje na krzyk, wołanie, który może być krzykiem radości, ale również rozpaczy czy błagania. W przypadku krzyku radości chodzi o szaloną, głośną radość, wiwat, świętowanie. Psalm 126, ściśle mówiąc, jest pieśnią z racji na doświadczenie totalnej odnowy Izraela i jednocześnie błaganiem odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na Południu, i nadzieją na to, że dzięki interwencji Boga, który jest Panem historii, ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w radości.

Egzystencja ludzka, zarówno w swej „wielkiej”, jak i tej „małej” historii, jest ciągłym przeplataniem się łez i okrzyków radości z doświadczenia wybawienia z sytuacji opresji. Jedno jest pewne, że Pan nigdy nie pozostaje głuchy na wołanie tych, którzy szczerym sercem wzywają Jego pomocy (por. Wj 3).

W Ewangelii dzisiejszej czytamy o „głosie” wołającym na pustyni, krzyczącym: bądźcie gotowi! Pan jest blisko! Wielka radość dla chrześcijanina, który żyje w oczekiwaniu na przyjście Pana.

Komentarz