Ulituj się (ἐλεέω eleeō)

Gdy Jezus odchodził stamtąd, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: Ulituj się nad nami, Synu Dawida! (Mt 9,27)

Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὸς Δαυίδ.

Panie zmiłuj się, Panie zlituj się, Kyrie elejson. Już nie jeden raz modliliśmy się też my tymi słowami przy niejednej litanii, podczas Mszy świętej czy też w osobistej modlitwie. Panie zmiłuj się – tak błagamy, kiedy jesteśmy w trudniej sytuacji, nie widzimy z niej wyjścia, w obliczu wielkiego zagrożenia czy bezradności. Kyrie elejson – jest językiem wzniosłych liturgii i cichych westchnień. Najwięksi kompozytorzy tworzyli do tych słów muzykę duszy, by wyrazić niezmierzoną moc i nieustanną troskę Pana wszechrzeczy o tego, który całą swoją nadzieję, bądź też jej okruchy, wkłada w te słowa. Elejson! Kyrie elejson!

Komentarz