Niebo (οὐρανός uranos)

Tak nie jest wolą przed Ojcem waszym w niebiosach, aby zginęło jedno z tych małych. (Mt 18,14)

οὕτως οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων.

Ojciec spogląda z niebios na każde swoje dziecko z właściwą sobie troską i miłością. Jest gotów opuścić niebiosa, by szukać zagubionych na niebezpiecznych bezdrożach. Ostatecznie każda ścieżka, droga, styka się na horyzoncie z niebem. Każde drzewo zanurza swoje konary w błękicie i czerpie z niebios tchnienia życia. Każdy mój oddech, nawet ten ostatni, jest darem Ojca, abym żył wiecznie.

Komentarz