Używać siły (βίαζομαι-biadzomai)

Od czasów Jana Chrzciciela aż do tej pory królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają.

πὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν (Mt 11,12).

Słowo βίαζομαι (używać siły) jest użyte w Nowym Testamencie tylko dwa razy. Raz w dzisiejszym fragmencie i kolejny w Łk 16,16, który jest tekstem paralelnym do perykopy z Ewangelii Mateusza. Za każdym razem zastosowane jest w pozytywnym aspekcie. Jeżeli zestawimy to słowo z ἁρπάζω, które znaczy chwytać/łapać, to aż się prosi o podsumowanie tomaszowym: gratia supponit naturam (łaska bazuje na naturze). Bóg jest wobec człowieka nastawiony fenomenalnie życzliwie, co też słyszymy w pierwszym czytaniu z Proroka Izajasza. Jednak Królestwo Boże samo się nie złapie. Nasz Pan ewidentnie lubi współpracę z ludźmi, dlatego nie przymusza do przyjęcia zbawienia, ale pozwala, by było ono na wyciągnięcie ręki.

źródło: pixabay.com

Komentarz