Pytać (ἐρωτάω erōtaō)

Odpowiadając zaś Jezus powiedział im: Zapytam was o słowo jedno, na które jeśli powiecie mi, i Ja wam powiem, czyją mocą to czynię. (Mt 21,24)

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ·

Ewangelię można czytać w kluczu pytań. Warto prześledzić dialogi ewangeliczne, by wydobyć pytania samego Pana Jezusa. Zadawanie pytań jest najbardziej miłosiernym sposobem Jego nauczania. Skoro jest w Nim światło prawdy, to ten, kto wchodzi z Nim w dialog, staje w świetle. W dzisiejszej Ewangelii nauczyciele i starsi ludu wycofali się z przyjęcia prawdy. Rozeznanie mieli trafne, ale nie poszli za nim.

Jakie pytania stawia mi dziś Jedno Słowo?

Komentarz