Przed tobą (ἔμπροσθέν σου emprosthen su)

Ten jest, o którym zostało napisane: Oto posyłam wysłańca Mego przed obliczem Twoim, który wyrówna drogę Twoją przed Tobą. (Łk 7,27)

οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται· ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου.

hic est, de quo scriptum est: Ecce mitto angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit viam tuam ante te.

Przed nowym dniem pojawia się świt, przed wiosną pojawiają się przebiśniegi. Pewne zjawiska naturalne mają swoich zwiastunów. Cisza przed burzą. Tym razem to już nie zjawiska, lecz osoba jest zwiastunem – aniołem. Św. Jan nad brzegiem Jordanu stoi i czeka, aż usłyszy głos, zobaczy oblicze Mesjasza, a nad Nim Ducha Świętego. I będzie głośno wołał, aż do dziś słyszymy: Oto Baranek Boży.

Mogę być kimś na podobieństwo do Jana Chrzciciela, gdy tam, gdzie jestem, świadczę: Oto Ten, który gładzi grzech świata.

http://www.pixaby.com

Komentarz