Księga (βίβλος biblos)

Księga zrodzeń Jezusa Chrystusa syna Dawida syna Abrahama. (Mt 1,1)

Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ.

Ta księga ma trzy rozdziały napisane historią pokoleń. Są tu mężczyźni i pięć kobiet. Są bracia. Wzmianka o nich pojawia się w przełomowych momentach, w przejściach do nowego rozdziału. Ostatni rozdział trwa nadal. Jest w trakcie pisania. To twoja i moja historia zbawienia utkana z dni i nocy, grzechu i łaski, dobra i lęku. Jest w tej księdze nadzieja i niemoc. Są tajemnice znane tylko Bogu. Tu jest historia braci i sióstr, tych którzy zostali zrodzeni z łaski, z Boga. W Księdze Życia jest miejsce na mój akapit, który zakończy się krótkim “Amen”, gdy powiedzą: “… w pokoju wiecznym…”

Komentarz