Powiększać/uwielbiać (μεγαλύνω megalynō)

I powiedziała Maryja: wywyższa moje życie Pana.

Καὶ εἶπεν Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον. Łk 1, 46

Dzisiejsze słowo może wyrażać wzrost (por. 1 Sm 2, 21.26 – Samuel wzrastał przy Panu), przyczynek do sławy (por. Rdz 12, 2 – Bóg rozsławia imię Abrama), wyrażenie o kimś/czymś wysokiej ceny (por. 1 Sm 26, 24 – Dawid pragnie, by jego życie było cenne w oczach Pana), potęgę ludzką (por. 2 Sm 5, 10; 1 Krl 1, 37.47 – potęga Dawida i Salomona) i Boską (por. Mi 5, 3; Ml 1,5), wielkość Boga (por. 2 Sm 7, 22), uwielbienie (por. Ps 34, 4; 35, 27). Zbawcze działanie Boga św. Łukasz pokazuje często w połączeniu z radością jaką wywołuje i pragnieniem dzielenia się doznanym szczęściem. Maryja pragnie się podzielić swoim wywyższeniem, którego źródłem jest Pan (Kyrios).

Komentarz