Słowo (λόγος logos)

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. (J 1,1)

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

Zapytać, czym jest słowo,
to nie jest pytanie.
Słowo, kim jesteś?
Jakie są twoje odchłanie?
Wiem, że ich nie zmierzę
Do przejścia są zbyt ogromne
Moje siły zbyt skromne.
Jednak mocno wciąż wierzę
W twój wysiłek, o słowo,
że ty do mnie przyjdziesz
z podpowiedzią gotową,
Że swą twarz mi odsłonisz,
łzę i uśmiech uronisz.
Powiesz – tak jest dobrze
Twierdząco,
To zostaw w spokoju
Przecząco.
Tak codziennie, krok po kroku,
Z nocy bezsensu i mroku
Do światła mnie poprowadzisz.
W smutku pocieszysz,
W zwątpieniu poradzisz.
Słowo, mój przyjacielu,
Tyś najlepszy wśród wielu. (pp)

Komentarz