Odejść (ἀναχωρέω anachōreō)

On zaś podniósłszy się wziął Dziecko i Matkę Jego w nocy i odszedł do Egiptu. (Mt 2,14)

ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον.

Nie jest łatwo opuścić, odejść od przyzwyczajeń, stabilizacji, wygody życia. Naturalny opór często towarzyszy tym, którzy chcieliby mieć święty spokój. Tymczasem ktokolwiek wchodzi w posłuszeństwo Słowu Bożemu powinien być gotowy, by wyruszyć w drogę. Niekiedy bywa to droga fizyczna, lecz najpierw wewnętrzna, jako zmiana myślenia.

Niech dzisiejsze Słowo skłoni nas do odwagi i zaufania, że Bóg nie poskąpi nam znaków na potwierdzenie, że nie zwariowaliśmy żyjąc Ewangelią.

Komentarz