Obrócić się (στρέφω strefō)

Obróciszy się zaś Jezus i zobaczywszy ich towarzyszących mówi im: Czego szukacie? Oni zaś powiedzieli Mu: Robbie, co jest przetłumaczane – Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J 1,38)

στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς· τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· ῥαββί, ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον διδάσκαλε, ποῦ μένεις;

Dziś jesteśmy świadkami pierwszego gestu i pierwszych słów Jezusa. Gest spojrzenia połączony z obróceniem się ku idącym uczniom. Jezus świadomie czyni ten gest, aby nawiązać pierwszy kontakt. Nie jest dumnym nauczycielem, który jest zdystansowany do plebsu. Wręcz przeciwnie – jest żywo zainteresowany intencjami, pragnieniami tych dwóch “nowicjuszy”. Całym sobą zwraca się ku nim. Za każdym gestem stoi jakiś wewnętrzny impuls, poruszenie, pragnienie. Poprzez uważne przyglądanie się gestom Jezusa, uczeń może poznawać Jego wewnętrzny świat, piękno Jego pragnień, kondycję serca. Każdy z nas może poznawać Jezusa, rozpoznawać Go gestach, które dziś ma dla mnie. Bądźmy uważni.

Rozpoznajesz te dwa gesty?

Jedna uwaga do wpisu “Obrócić się (στρέφω strefō)

  1. Pięknie ze poruszacie takie tematy i cudownie ze promujecie greke, to dobrze …..kazdy powinien znac ten jezyk przynajmniej na srednim poziome…..

Komentarz