Przed (ἔμπροσθεν emprosthen)

Ten jest, o Którym ja powiedziałem: Za mną przychodzi Mąż, który przede mną stał się, gdyż pierwszy ode mnie był. (J 1,30)

οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.

Jan Chrzciciel wypatruje Tego, który jest pierwszy. Nie chodzi jedynie o pierwszeństwo czasowe, gdyż zamykałoby ono Mesjasza w horyzoncie tego świata. Chodzi o pierwszeństwo żródła, poza czasem. O tym mówi Jan, który przecież po ludzku był o pół roku starszy od Jezusa. Zatem przysłówek ἔμπροσθεν pełni tu ważną rolę objawieniową. Jezus – Syn Boży jest przed wszystkim, jest Początkiem wszystkiego. W Nim wszystko ma istnienie. Niesie wszystko słowem swej mocy. Jan nie ma zamiaru zaciemniać tej prawdy, nie chce zająć miejsca, które należy się Oblubieńcowi.

Komentarz