Niebo (οὐρανός uranos)

Potem powiedział do niego: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀµὴν ἀµὴν λέγω ὑµῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναßαίνοντας καὶ καταßαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. J 1, 51

Jezus to Syn Człowieczy, nad którym otwiera się niebo (jak u synoptyków podczas chrztu w Jordanie) – jest jego Bramą. Jest jak drabina Jakuba, po której schodzą i wchodzą aniołowie – to Pośrednik między Bogiem a ludźmi i między ludźmi a Bogiem. To Dom Boży, prawdziwe Betel, przebywające między ludźmi na ziemi – Świątynia objawiająca Ojca.

pixabay.com

Komentarz