Przynieść wiadomość (ἀπαγγέλλω apangellō)

A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon.

καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπεν· Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ (Mt 2,8).


Kończy się jeden z najbardziej ludzkich okresów w roku. Czas, kiedy ludzie, przez wzgląd na Boże Narodzenie, starają się być trochę bardziej mili i wyrozumiali. W tych dniach także staramy się jakoś bardziej dzielić z innymi tym, co mamy najlepszego.
W dzisiejszej perykopie przewrotna jest prośba Heroda o to, by, dosłownie, przynieść mu z powrotem słowo (ἀπαγγέλλω). Z jednej strony sam pragnie najlepszej z możliwych informacji, chcąc rzekomo odpowiedzieć dobrem, a z drugiej jest to okrutny podstęp. Dzisiaj zostajemy napełnieni po raz kolejny Słowem i może też warto wziąć pod uwagę to, z kim się dzielimy. W końcu sam Pan powiedział: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł przed świnie, bo je podepczą, a potem rzucą się, aby was rozszarpać (Mt 7,6).

pixabay.com

Komentarz