Opuścić (καταλείπω kataleipō)

I opuściwszy Nazaret przyszedłszy zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem w okolicy Zabulona i Neftalego. (Mt 4,13)

καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καφαρναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλίμ·

Przychodzi nowy etap życia Pana Jezusa. Przenosi się do Kafarnaum. Ma dom nad jeziorem. Wiąże się to z decyzją opuszczenia domu rodzinnego, przekroczenia progu ostatni raz. Takie zmiany niosą w sobie wiele nowych możliwości: nowe środowisko, ludzie, nowa praca itp. Gest Pana Jezusa przypomina jeszcze inną biblijną prawdę: “Opuści człowiek ojca i matkę…” (Rdz 2,24) Przychodzi moment wyfrunięcia z gniazda, by żyć własnym życiem. Szkoda, że tak dużo dorosłych siedzi nadal w kołysce.

Kto dla imienia Mego opuści… ten stokroć tyle otrzyma.

Ruszaj w drogę…

Komentarz