Pobłogosławił (ευλογησεν eulogesen)

A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, połamał chleby i dawał uczniom, by podawali im; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. (Mt 6,41)

καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησεν καὶ κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς, καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν.

Błogosławić to też znaczy wysławiać, dobrze życzyć. Jezus wysławiał Boga Ojca i dobrze życzył ludziom. Nie narzekał, że ma mało. Za to “niewiele” podziękował Bogu i rozdzielił tę odrobinę między zebranych, ponieważ dobrze życzył każdemu, kto wędrował za Nim i słuchał Jego słów. Taki był grunt rozmnożenia chleba i ryb, który nazywamy cudem.

Przypominam sobie powiedzenie mojej mamy, która mawiała, że dobry człowiek potrafi nawet jagodą się podzielić.

Śmiało, i my, możemy przygotować grunt pod mały cud. Obiecuję, że na pewno się uda. Ale zawsze zaczynajmy od błogosławieństwa.

Komentarz