Zostawić (ἀφίημι afiēmi)

I natychmiast zostawiwszy sieci towarzyszyli Mu. (Mk 1,18)

καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Motyl musi zostawić swój kokon, aby rozprostować skrzydła i ulecieć lekko w nowy świat. Są takie granice, po przekroczeniu których jesteśmy po raz pierwszy poza utartymi ścieżkami między domem i pracą, między łódką a łóżkiem. W życiu Piotra pojawił się Ktoś, kto pokazał mu nową perspektywę życia. Lecz ona wymagała tego, by zostawić to, co byłoby balastem. Czasem można zaplątać się we własne sieci zabezpieczeń, przyzwyczajeń. Potrzeba było Piotrowi i wspólnikom pozostawić, opuścić wszystko, by zyskać wszystko w nowy sposób, według obfitości Bożych połowów. Stokroć tyle teraz i w życiu wiecznym.

Komentarz