Wszyscy (Πάντες pantes)

(…) a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają».

καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες ζητοῦσίν σε. Mk 1, 37

Marek ewangelista nie bawi się w półśrodki, kiedy opisuje działalność Jezusa. Do Chrystusa przychodzą wszyscy, u drzwi domu Szymona Piotra stoi całe miasto, Jezus uzdrawia wszystkich i wszyscy Go szukają. To charakterystyczne dla dzieła Marka pragnącego przedstawić Mistrza jako Uzdrowiciela ludzkiej słabości, jako Pasterza wstrząśniętego porzuconym człowiekiem (por. Mk 6, 34). Jezus pragnie dotrzeć do każdego.

Komentarz