Rozgłaszać (διαφημίζω diafēmidzō)

Lecz on wyszedł i zaczął opowiadać wokoło o tym wydarzeniu. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach ustronnych. Ludzie natomiast schodzili się do Niego ze wszystkich stron.

ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὥστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν, ἀλλὰ ἔξω ἐπ’ ἐρήμοις τόποις ἦν· καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτὸν πάντοθεν (Mk 1,45).

Czasami, żeby dokładniej poznać daną sprawę, prosimy, aby ją ktoś naświetlił. Jak się okazuje, słowo ma wiele wspólnego z jasnością. Greckie διαφημίζω (rozgłaszać) ma swój źródłosłów w słowach φῶς (światło) i φαίνω (lśnić/pojawiać się). Chociaż dzisiaj Jezus surowo (ἐμβριμησάμενος) nakazuje uzdrowionemu dyskrecję, to jednak nie udaje się jej zachować. No, ale w końcu: Nie może się ukryć miasto położone na górze ( Mt 5, 14). Niech to, co Boskie będzie w twym życiu nie do ukrycia, aby ludzie widząc twoje światło, chwalili Ojca, który jest w niebie!

pixabay.com

Komentarz