Powstać (ἐγείρω egeirō)

I został podniesiony i natychmiast wziąwszy łoże wyszedł wobec wszystkich, tak że byli zdumieni wszyscy i chwalili Boga mówiąc, że czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy. (Mk 2,12)

καὶ ἠγέρθη καὶ εὐθὺς ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν θεὸν λέγοντας ὅτι οὕτως οὐδέποτε εἴδομεν.

Dosłownie trzeba by przetłumaczyć “został powstany”, co nie brzmi poprawnie, ale podkreśla, że uzdrowiony nie powstał sam z siebie. Został uzdrowiony mocą Słowa. Objawiła się w ten sposób chwała Boga wobec wszystkich świadków tego wydarzenia, również wobec sceptyków węszących wszędzie w poszukiwaniu skandalu. Paralityk, tak jak został przyniesiony przez czterech wierzących, tak został uzdrowiony mocą Jednego Boga.

Bywa, że ktoś wokół nas zostaje w niemocy, w bezsilności. Zanieśmy go do Jezusa na modlitwie. Zaprośmy jeszcze trzech do pomocy. Niech będzie nas czterech, cztery lub czworo wierzących.

Komentarz