Choroba (μάστιξ mastix)

Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć

πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας (Mk 3,10).

Większość z czytających doświadczyła najprawdopodobniej, a to bólu zęba, a to jakiejś formy przeziębienia, czy też po prostu podłego nastroju. Nie jest rzeczą nową, że człowieka należy postrzegać jako całość (duch, dusza i ciało idąc za 1 Tes 5, 23). Jeżeli doznajemy trudności zdrowotnych, to i ciężko jest się modlić. Jeśli cokolwiek nas zajmuje i przeżywamy rozterki, to i ciało jakoś od razu to ukazuje. Pan Jezus wie, że jesteśmy smagani dolegliwościami, stąd też może greckie μάστιξ, które oznacza zarówno chłostę jak i chorobę. Bóg pragnie dla nas wolności, dlatego nie odmawia niczego, co do niej prowadzi.

pixabay.com

Komentarz